Arionstichting

Arion Home
Concerten & projecten 2004
Concerten & projecten 2003
Concerten & projecten 2002
Concerthistorie
Doelstelling
Donateurs
Locaties
Links
CD's
Workshops Romantisch gitaar
Workshop Fado
Contact
Detail van de voorpagina van 'Le Troubadour Ambulant'

Workshops 'De gitaar in de 19de eeuwse muziekpraktijk'

We gaan in het najaar van 2004 opnieuw workshops houden over de gitaar in de 19de eeuwse kamermuziek. Deze sessies zijn bedoeld voor professionele luitisten en gitaristen, en gevorderde gitaar- en luit amateurs. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jelma van Amersfoort, info@guitaromanie.com. Ook bespelers van 5-korige gitaren zijn welkom, er wordt ook aandacht besteed aan overgangsrepertoire uit het einde van de achttiende eeuw.

  • De workshops vinden plaats in het buurtcentrum De Boomsspijker, zeer centraal in de Amsterdamse binnenstad.
  • Er zullen tijdens de workshops verschillende originele instrumenten aanwezig zijn, waar deelnemers ter plekke op kunnen spelen. Deelnemers worden wel geacht zelf een klassieke gitaar mee te brengen. Stemming tijdens de workshops is A=430.
  • Docente is Jelma van Amersfoort, UM afgestudeerd luit en gitaar aan het Sweelinck Conservatorium, en aan het Royal Northern College of Music in Manchester, Engeland. Jelma is een bekende specialist op het gebied van de kamermuziek met gitaar, en gaf sinds 1995 vele concerten op originele 19de eeuwse gitaren. Ze gaf concerten met verschillende bekende zangers en instrumentalisten in Nederland, Belgie, Italie en Frankrijk, in onder meer het Festival van Vlaanderen, het Aqua Musica Festival in Amsterdam, de Dag van de Oude Muziek in Slot Zuylen, en de fringe van het Holland Festival Oude Muziek.
  • Er zal gebruik worden gemaakt van unieke kopieen en facsimile's van 19de eeuwse bladmuziek voor gitaar, uit de collectie van de docente.
  • Aan de workshop 'Muziek voor zang en gitaar' op 28 november zullen een of meer professionele zangers medewerking verlenen.
  • De workshops vinden doorgang bij minimaal 3 deelnemers. Bij meer dan 8 deelnemers worden er mogelijkheden gezocht voor extra workshops, zodat de groepen klein blijven, of de lestijden worden verruimd.
  • Deelnemers van vorig jaar zijn weer welkom, er wordt gewerkt met vrijwel geheel nieuw materiaal en repertoire.
  • Niveau-indicatie: een etude van Fernando Sor muzikaal kunnen spelen.

Datums:
Zondag 10 Oktober 13:30-18:00 Algemene introductie & solospel.
Repertoire: Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Francois de Fossa e.a.
Zondag 31 Oktober 13:30-18:00 Muziek voor meerdere gitaren.
Repertoire: Fernando Sor, Mauro Giuliani, Henrik Rung, Pietro Pettoletti, Albert L'Hoyer e.a.
Zondag 28 November 13:30-18:00 Muziek voor zang en gitaar.
Repertoire: Edouard Bruguiere, Sophie Gail, Fernando Sor, Salvador Castro, Pablo Bonrostro, Niccolo Carbonel, Franz Schubert e.a.
Zaterdag 11 December 20:15 Presentatie-gelegenheid voor de deelnemers!

De kosten van deelname bedragen €30,- per workshop, of €85,- voor alle drie de workshops. Het heeft de voorkeur om aan alle drie de workshops deel te nemen. Inschrijving via een inschrijvingsformulier, hier aan te vragen per telefoon of per e-mail. Deelnemers ontvangen notenmateriaal ruim voor de workshops. Voor de eerste workshop is het ook mogelijk met eigen repertoire deel te nemen. Docent behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.

Aanmelden:
Jelma van Amersfoort
020-6160078
info@guitaromanie.com

* Hier * een artikel uit De Tabulatuur van september 2003, over het bespelen van Romantische gitaren door luitisten.

* Hier * een verslag van Frits Sandkuijl, deelnemer van vorig jaar, ook gepubliceerd in de Tabulatuur in 2004.