Arionstichting

Arion Home
Concerten & projecten 2004
Concerten & projecten 2003
Concerten & projecten 2002
Concerthistorie
Doelstelling
Donateurs
Locaties
Links
CD's
Workshops Romantisch gitaar
Workshop Fado
Contact
Workshop 'Techniek en stijl van fadobegeleiding voor gitaristen'

De Fado (het portugese levenslied, het 'lied van het lot', zoals dat door Amalia Rodriguez wereldwijde populariteit verwierf), en portugese muziek in het algemeen heeft met een nieuwe generatie fadistas als Cristina Branco en Camane de laatste jaren een groot publiek gevonden. De Fado (de zang) wordt traditioneel begeleid door gitaren (viola in het Portugees), in een authentieke, gitaristische stijl die ook in muziek voor gitaarensembles wordt toegepast en verdiept door bijvoorbeeld de onlangs overleden guitarraspeler Carlos Paredes en Custódio Castelo, guitarraspeler bij Cristina Branco.

De traditionele begleidingsgroep in de Fado bestaat uit een akoestische basgitaar, een klassieke gitaar (soms 7-snarig) en de 12-snarige portugese guitarra. De karakteristieke Fadobegeleiding wordt gekenmerkt door de combinatie van een heel specifieke stemvoering in de baslijn met het aanslaan van akkoorden, waardoor een aanstekelijke harmonische dynamiek en ritmische cadans ontstaan. De gitaar (viola in het Portugees) is hier het basso continuo instrument bij uitstek. Niet alleen de begeleiding van Fado (vermoedelijk ontstaan als klaaglied van de vissersvrouw bij het afscheid of de dood van haar echtgenoot ), maar ook de instrumentale portugese muziek wordt gekenmerkt door een authentieke, gitaristische stijl, die zeker de aandacht verdient van gitaristen die hun repertoire willen verbreden.

In de workshop leer je techniek en stijl van fadobegeleiding. Je leert:

  • baslijnen met akkoorden en karakteristieke basloopjes combineren
  • ritmische en harmonische variaties toepassen
  • articulatie, tempo en timing
  • herkennen van akkoordschema's met je harmonisch gehoor

De workshop wordt afgesloten met een concertje voor een klein publiek waarin je enkele fado's en guitarradas begeleidt. Je moet kunnen:

  • tokkelen (klassieke techniek)
  • akkoordsymbolen en noten lezen
  • enige ervaring in het begeleiden helpt

Datum: Zondag 24 Oktober 13:30-18:00

De kosten van deelname bedragen €35,-, inclusief een boekwerkje over portugese muziek, en lesmateriaal. Docent behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.

Aanmelden kan bij docent Jeroen Becx, of via de Arionstichting: info@guitaromanie.com, (020-6160078)
Locatie is: Buurtcentrum de Boomsspijker, Rechtboomssloot 52 te Amsterdam.