Cremerkoor

Euridice - Jacopo Peri

Uitvoering door het Cremerkoor dd. 13 juni 2008.

Cremerkoor site